Kundalini Reiki

Wat is Kundalini Reiki?


Kundalini is een Sanskriet woord, dat "opgerold" betekent. Het duidt op de energie die traditioneel gezien, drie-eneen-half keer opgerold ligt in het wortel- of basischakra .

Deze energie is bij iedereen aanwezig in dat chakra. Via dit energiecentrum dat aan het staartbeen is
verbonden, straalt de energie uit. In het heiligbeen kan de energie uit het staartbeen zich
verbinden met het zilveren koord, waarmee wij zijn verbonden met de grote kosmische bron,
want daaruit ontspringt dat koord. In het staartbeen bevindt zich dus in eerste instantie de bron
in onszelf, onze persoonlijke bron. In het heiligbeen, iets hoger dan het staartbeen, vindt de
belangrijkste ontmoeting plaats tussen de energie uit de persoonlijke bron met deze kracht uit de grote kosmische bron.


Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste kracht van
creativiteit en bewustwording. Kundalini is werkzaam in iedereen en stroomt in lichte mate
altijd door ons lichaam. De bekendste vorm is de seksuele energie, maar na het opstijgen kan
zij allerlei vormen aannemen. Het aanspreken van het reservoir aan Kundalini-energie en het
opstijgen van de energie door de aanwezige chakra's of zenuwknopen, kan het beste
geleidelijk gebeuren, omdat het met allerlei sterke ervaringen gepaard kan gaan wanneer
blokkades doorbroken worden.


Ons medische symbool, de esculaap, is oorspronkelijk afgeleid van het symbool voor
Kundalini-energie, de caduceus, dat staat voor het zelfhelend mechanisme. Deze oorsprong is
nauwelijks nog bekend. De twee slangen van het caduceus symboliseren het opnemen van
prana (chi of ki) uit de ingeademde lucht, die vervolgens onderin de staf bij de Kundalini energie wordt gevoegd, die gewekt wordt en opstijgt. De vleugels bovenin de staf symboliseren het ontwaakte bewustzijn, ofwel de reikwijdte van de geest, wanneer de Kundalini-energie de goddelijke energie ontmoet.

 

De kosmische opstijgende kracht wordt in
het Hindoeïsme ook wel Shakti genoemd of de Godin, die zich op onze kruin verenigt met de
God Shiva, die staat voor de kracht van het bewustzijn die zich van boven naar beneden
beweegt. Dat het bij ons spirituele proces ook gaat om deze beweging van boven naar
beneden: het indalen van het bewustzijn door de chakra's naar beneden toe, wordt nog wel
eens vergeten. Het is juist de manifestatie van het ontwaakte bewustzijn, waarvoor we hier op
aarde zijn. Beide bewegingen, het opstijgen van Kundalini, en het indalen van bewustzijn zijn
dus even belangrijk.
Deze Kundalini energie die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste
kracht van creativiteit en bewustwording. Kundalini is in essentie een zelfhelende kracht.
Het opstijgen van de energie door de aanwezige chakra's kan het beste geleidelijk gebeuren,
omdat het met allerlei sterke ervaringen gepaard kan gaan wanneer blokkades doorbroken
worden.
Daarom zijn er binnen de Kundalini Reiki 3 niveaus of graden, waarin de energie op een
rustige en veilige manier 'wakker gemaakt' wordt, en zo de kans heeft om op te stijgen.
Inwijdingen in alle niveaus van Kundalini Reiki wil zeggen dat het energiekanaal en de
chakra's zijn geopend en gereinigd, waardoor je toegang hebt gekregen tot de aardse energie.
De basischakra is een ingang voor de Kundalini energie, ofwel het Kundalini vuur. Zodra
deze energie bij het basischakra je lichaam binnenkomt, stroomt het langs het energiekanaal
omhoog naar het kruinchakra waar het je lichaam weer uitstroomt.
Met Kundalini Reiki krijg je een andere 'kwaliteit' energie of trilling binnen handbereik, die je
kunt inzetten bij behandelingen of t.b.v. je persoonlijke ontwikkeling.
Iedereen die wil gaan werken met Kundalini Reiki moet beginnen bij de 1e graad, ook al heeft
men al inwijdingen gehad in andere Reiki- of helingsvormen.


Kundalini Reiki 1
Tijdens de eerste inwijding worden alle blokkades in de chakra's verwijderd, behalve in de
basischakra. Het hoofdenergiekanaal tussen basis- en kruinchakra wordt schoongemaakt en
voorbereid op het 'wakker maken' van Kundalini tijdens de inwijding in Kundalini Reiki 2.
Het hartchakra wordt vergroot en de energiebanen van de handen naar kruinchakra worden
geopend, zodat de Reiki vrijer kan stromen. Je leert tevens een complete behandeling te geven
én een afstandsbehandeling. Kundalini Reiki 1 staat gelijk aan Usui Reiki 1, 2 en 3! Dat wil
zeggen dat de intensiteit daaraan gelijkstaat.


Kundalini Reiki 2
Tijdens de tweede inwijding worden de Reiki-kanalen verder geopend. Het Kundalini vuur
wordt 'aangestoken', waarbij de hoofdenergiebaan voorzichtig wordt geopend. De Kundalini energie bereikt de zonnevlecht ter voorbereiding van het volledige opstijgen van de Kundalini
in Kundalini Reiki 3. Tevens gaat het 3e oog- of voorhoofdchakra verder open. Verder leer je
een speciale korte meditatie. Als je deze meditatie toepast, dan verhoog je voor korte tijd de
kracht van het Kundalini vuur. Op deze manier worden alle chakra's en het hele
energiesysteem gereinigd.


Kundalini Reiki 3/Master
Dit is de graad van Reiki-leraar. Bij de derde inwijding worden de voorgaande inwijdingen
krachtiger en het keelchakra, zonnevlecht, heiligbeenchakra en basischakra worden geopend.
Het Kundalini vuur wordt krachtiger. Na de derde Kundalini Reiki inwijding kan de
Kundalini energie opstijgen vanaf de basischakra naar de kruinchakra en daar het lichaam
verlaten. 


Je leert tevens om de drie Kundalini Reiki inwijdingen door te geven als master, en de Balans om de energie te balanceren.
In deze Master-inwijding zitten nog andere inwijdingen besloten, die je jezelf kunt geven en
waar je ook mee leert werken:


• Geboorte Trauma Reiki
• Locatie Reiki
• Vorige Levens Reiki
• DNA Reiki
• Kristal Reiki
• Diamant Reiki


Het Kundalini Reiki systeem is indertijd geïntroduceerd door Ole Gabrielse uit Denemarken.
Ole Gabrielse heeft door jaren te mediteren contact gehad met Opgestegen Meester Kuthumi,
die het Kundalini Reiki systeem aan hem heeft doorgegeven. Ook kinderen kunnen een
Kundalini Reiki inwijding ontvangen vanaf ongeveer 10 jaar.

 

De cursus word gegeven in 3x een dagdeel

 

Deze cursus is incl. een certificaat, thee, koffie en wat lekkers

Indien je wilt deelnemen aan deze cursus, klik op winkelwagen.
Data voor deze cursus word in overleg vastgesteld, of staat onder de button AGENDA

* indien je de lessen prive wilt volgen, klik op de prijs en klik privéles aan